Co je to CAPTCHA?

CAPTCHA je systém používaný na webových stránkách k rozlišení lidských uživatelů od botů (automatizovaných skriptů).

Zkratka CAPTCHA znamená "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" (Úplně automatizovaný veřejný Turingův test k rozlišení počítačů a lidí).

Zde jsou její hlavní rysy:

 1. Rozlišování lidí a botů:

  • CAPTCHA pomáhá webům zjistit, zda je interakce iniciována člověkem nebo automatizovaným skriptem. Tímto způsobem může napomoci v boji proti spamu a automatizovaným útokům.
 2. Typy CAPTCHA:

  • Existují různé typy CAPTCHA, včetně textových CAPTCHA, kde musí uživatelé opsat znaky zobrazené na obrázku, a obrázkových CAPTCHA, kde musí uživatelé vybrat určité obrázky z množiny obrázků.
 3. Bezpečnostní opatření:

  • CAPTCHA je často používána jako bezpečnostní opatření na webových formulářích, registracích nebo při přihlašování, aby se zabránilo automatizovaným útokům, jako je brute force nebo spam.
 4. Výzvy pro přístupnost:

  • CAPTCHA může představovat výzvy pro přístupnost, protože někteří uživatelé mohou mít potíže s jejím řešením, zejména lidé se zrakovým postižením. Audio CAPTCHA a další přístupnější varianty byly vyvinuty, aby řešily tyto problémy.
 5. Moderní variace:

  • Moderní variace, jako je reCAPTCHA od společnosti Google, používají pokročilé technologie, jako je strojové učení, k poskytování efektivnějších a uživatelsky přívětivějších CAPTCHA výzev.
Zpět do obchodu