Co je to Brand recognition?

Brand recognition je schopnost spotřebitelů rozpoznat a identifikovat určitou značku mezi konkurenčními značkami na základě vizuálních, auditivních nebo jiných vnějších znaků. Tato schopnost je důležitá pro značky, protože může vést ke zvýšení povědomí o značce a budování zákaznické loajality. Brand recognition může být dosaženo prostřednictvím opakovaného vystavování značky veřejnosti, používáním konzistentních vizuálních prvků, jako jsou logo a barvy, a vytvářením unikátního hlasu značky, který je snadno rozpoznatelný. Dobrým příkladem brand recognition je logo společnosti Apple, které je okamžitě spojeno s touto značkou.

Zpět do obchodu