Co je podlinková komunikace?

Podlinková komunikace, také známá jako Below The Line (BTL) komunikace, je termín používaný ve světě marketingu k označení určitých typů marketingových aktivit a strategií.

Je známá pro své přesnější zacílení na konkrétní skupiny zákazníků nebo individuální zákazníky, na rozdíl od nadlinkové (Above The Line, ATL) komunikace, která je zaměřena na masová média a širší publikum.

Jaký má historický kontext? Termín "Below The Line" vychází z historického rozdělení mezi inzercí a žurnalistickým textem v masmédiích, kde "linka" oddělovala placenou reklamu (nad linkou), za kterou média platila agentuře provizi, od neplacené komunikace (pod linkou), kde provize nebyla placena

Zpět do obchodu